Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Turisticko- přírodovědný kroužek při úklidu parku

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 17. dubna 2019 v 0:00

Platnost do: 30. dubna 2026 v 23:59

Kromě běžné aktivity našeho kroužku, kterou je poznávání našeho města a jeho okolí, jsme se tentokrát soustředili na prostředí nejbližší. Rozhodli jsme se uklidit nepořádek v parku před školou a společně s panem školníkem jsme instalovali cedule nabádající  návštěvníky parku ke slušnému chování. Tímto děkujeme panu školníkovi za pomoc a věříme, že se prostředí v parku zlepší.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.