Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Turisticko-přírodovědný kroužek s rytířem Milotou kolem Zruče

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 8. dubna 2019 v 0:00

Platnost do: 30. dubna 2026 v 6:47

Tentokrát jsme se vydali poznávat geopark Kraj blanických rytířů prostřednictvím hledačky. Tu lze přirovnat k šipkované nebo k cestě za pokladem. Cílem bylo nejen pátrání po  pokladu, ale i objevování zajímavostí z místního přírodního a kulturního dědictví. Cestou nás provázel rytíř Milota z Kolovrat. Čekalo na nás devět stanovišť, u každého jsme museli plnit úkol, abychom získali indicie, jejichž prostřednictvím jsme poté mohli vyluštit tajenku a nakonec pak obdržet odměnu. V samotném závěru jsme se parádně vydováděli na místním hřišti.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.