Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Turisticko -přírodovědný kroužek šel po stopách historických stromů v Kutné Hoře

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 14. listopadu 2018 v 0:00

Platnost do: 30. listopadu 2026 v 23:59

Na našem kroužku jsme se nejdříve zdokonalovali v orientaci v krajině. Každá z dívek  ze 4.C „zaučovala“  mladší spolužačku či spolužáka při práci s busolou. Z našeho stanoviště jsme se vydali za prvním cílem, lípou – Stromem republiky na Karlově, vysazenou v roce 1968. Pak naše kroky směřovaly k dalším památným stromům, které se nacházejí před Vlašským dvorem (tisy červeně u památníku F. Palackého z roku 1898, smrky pichlavé a magnolie u sochy T. G. Masaryka a lípy u sochy K. H. Borovského).

            Také jsme si v Breuerových sadech prohlédli pamětní kámen z roku 1968 na počest nejznámějšího kutnohorského rodáka, J. K. Tyla, u nějž byla vysazena jedle ojíněná. V tomto parku také roste červená verze buku lesního a javor stříbrný, největší v Kutné Hoře.

            Odtud jsme se vydali k památnému stromu, Husově lípě, pomníku J. K. Komenského u smrku pichlavého a památník J. Zacha u lípy srdčité, to vše v parku Na Náměti. Posledními zastávkami bylo místo před průmyslovou školou u Památníku osvobození, kde rostou lípa srdčitá a stříbrná a následně Památník republiky před naší školou.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.