Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Turisticko-přírodovědný kroužek u Doubravy

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 14. října 2019 v 0:00

Platnost do: 31. října 2026 v 23:59

Polovina dětí z našeho kroužku se vydala poznávat další krásné místo naší země. Tentokrát jsme se vydali do údolí řeky Doubravy. Počasí nám bylo nakloněno, vyloženě přálo a pobízelo vydat se do přírody. Vlakem jsme dojeli do obce Bílek a odtud jsme kaňonem Doubravy putovali asi 7 km do Chotěboře. Velkým zážitkem pro nás bylo spatřit na vlastní oči raka, který se chtěl dostat z vody na kluzký kámen. Cesta nebyla lehká, i zdatné turisty stála poměrně dost sil. Děti si zaslouží velkou pochvalu, že putování zvládly.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.