Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Turisticko-přírodovědný kroužek u Loreckého rybníka

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 10. října 2018 v 0:00

Platnost do: 31. října 2026 v 23:59

Úterní náplň kroužku jsme věnovali úklidu Loreckého rybníka. Akce vznikla z naší  spolupráce se spolkem Denemark, konkrétně s paní Březinovou. S tou jsem se domluvila na naší spolupráci již během léta, líbila se mi nabídka programů a akcí spolku. Úklidem rybníka ovšem tato akce nekončí. Na děti čeká jistá odměna za jejich ukázkový přístup k ochraně přírody a za to, že jim není lhostejné prostředí rodného města. O tom ale až v dalším příspěvku…. Děti si už nyní zaslouží velkou pochvalu a respekt za to, že neváhaly a ochotně se zapojily.

Přílohy

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.