Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Turisticko-přírodovědný kroužek úspěšně vyzkoušel QUESTING

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 26. září 2018 v 0:00

Platnost do: 30. září 2026 v 23:59

V úterý si děti vyzkoušely guesting na téma Po stopách havířů. Putovali jsme historickou částí Kutné Hory. Dětem cestou pomáhal důlní  skřítek z dolu Osel. Cílem bylo najít a získat „poklad“, který byl odměnou za úspěšné splnění všech úkolů a vyluštění tajenky.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.