Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Turisticko-přírodovědný kroužek v Městském muzeu v Čáslavi

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 3. dubna 2019 v 0:00

Platnost do: 30. dubna 2026 v 23:59

V úterý jsme tentokrát zavítali do Čáslavi, abychom si prohlédli expozice ve zdejším muzeu. Mobiliář historické expozice byl v roce 2018 vyhlášen za kulturní památku. V dobových vitrínách, kvalitní řezbářské práci, je vystavena přírodovědná sbírka s téměř tisícovkou přírodnin z celého světa.

Nezapomněli jsme ani na ostatní expozice, národopisnou (věnovaná způsobu života na venkově v minulých stoletích), expozice historické a archeologických nálezů.

Po prohlídce muzea jsme si prošli centrum města a náš výlet zakončili sladkou tečkou v cukrárně.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.