Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Turisticko-přírodovědný kroužek v Praze

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 10. prosince 2018 v 0:00

Platnost do: 31. prosince 2026 v 23:59

Naše víkendová cesta tentokrát směřovala do hlavního města. Využili jsme příležitosti a zavítali do Národního muzea, kde je do konce roku vstup zdarma. Sice jsme si vystáli dlouhou frontu, ale trpělivost se nám vyplatila. Zrekonstruované prostory Národního muzea jsou krásné, expozice se nám moc líbily. Návštěva hlavního města by ale nebyla úplná, kdybychom v tomto období nezavítali na vánoční trhy a nedopřáli si typické dobroty. Znaveni, ale plní dojmů jsme se v pořádku vrátili domů.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.