Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Turisticko-přírodovědný kroužek za tajemnými budovami a postavami Kutné Hory

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 24. dubna 2019 v 0:00

Platnost do: 30. dubna 2026 v 23:59

Během tohoto putování jsme se vrátili do doby, kdy věhlasní učenci se svými pomocníky hledali kámen mudrců a bádali, jak změnit kovy ve zlato. Připomněli jsme si havířské pověsti, dozvěděli jsme se zajímavé příběhy některých místních staveb, i jak byly s alchymií propojené. Nezapomněli jsme ani na významné osobnosti kulturního a politického života, které zde žily a svým působením naše město proslavily.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.