Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Turisticko-přírodovědný kroužek zahájil 2. sezonu sobotním výletem

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 23. září 2019 v 0:00

Platnost do: 30. září 2026 v 23:59

 

Polovina dětí z turisticko-přírodovědného kroužku se v sobotu vydala na výlet do Světlé nad Sázavou a do Vilémovic. Nejprve jsme navštívili pohádkový okruh Na Sázavě. Okruh pro malé i velké, který je plný pověstí. Prohlídka expozice Na Sázavě je určena pro všechny, kteří se o světelském regionu chtějí dozvědět něco více a mají pro strach uděláno – součástí prohlídkového okruhu jsou různá strašidla, nadpřirozené bytosti a další pohádkové postavičky. Na všechny, kteří vydrží až do konce, čeká odměna v podobě pokladu. Víte, jak vznikla Stvořidla? Byli na Sázavě vodníci? Straší v některém z posázavských zámků bílá paní? Znáte pověst o chřenovickém pokladu? Víte, kdo jsou permoníci? Kde jste mohli dříve potkat ohnivého muže? S kterým slavným českým panovníkem je spjat vznik Světlé nad Sázavou? To vše se dozvíte právě zde.

Po prohlídce zámku jsme pokračovali do malé vesničky Vilémovice, kde v zahradě místního zámečku roste památný strom  tis červený. Tis ve Vilémovicích je jedním z nejkrásnějších památných tisů rostoucích na území ČR.  Podle obvodu kmene 310 cm se jeho stáří odhaduje na 1500 až 2000 let. Tis je strom dvoudomý a tento unikátní strom je samičí. Strom je jedovatý, protože jeho kůra, dřevo i semena jsou prosyceny jedovatou látkou, alkaloidem zvaným taxin. Jedná se o přísně chráněný tis, který je možná nejstarším stromem ve střední Evropě.

Sobotní výlet se nám vydařil a už se těšíme na další.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.