Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Turisticko-přírodovědný kroužek tvoří

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 16. ledna 2019 v 0:00

Platnost do: 31. ledna 2026 v 23:59

Tentokrát jsme se rozhodli pro výrobu  recyklovaných stolních  her.

Vyrobili jsme : člověče, nezlob se; dámu, piškvorky a logické hry k ekologické výchově. Děti si je budou moci vzít do tříd, aby mohly vhodně trávit volný čas o přestávkách.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.