Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Tvoření přírodovědného kroužku

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 28. listopadu 2018 v 0:00

Platnost do: 30. listopadu 2026 v 23:59

Děti z turisticko-přírodovědného kroužku se tentokrát zaměřily na tvoření. Na nástěnku  s  EVVO tématikou vyrobily  plakáty k třídění odpadu a na chodbu „namalovaly“ obrázky se zimní tématikou. Každý na nich může dle své fantazie vidět motivy z přírody.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.