Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Úterý patří badatelům

Vloženo: 30. září 2016

autor Mgr. J.Červená
Také vás zajímají různé fyzikální a chemické pokusy? Také jste jako malí neměli tu možnost vyzkoušet si jak různé látky společně reagují či jste si nedokázali vysvětlit přírodní zákonitosti? Tak právě pro vás by byl vhodný nově otevřený kroužek Pokusy z chemie a fyziky pro zvídavé. Devět nadšenců ze sedmých a osmých tříd právě začalo obdivovat taje jejich oblíbených předmětů. Při posledním setkání jsme se seznámili s filtrační aparaturou a učili se trpělivosti v laboratoři:) V dalších nás čekají bouchavé a čmoudící pokusy ve venkovních prostorách školy ale třeba i výroba domácí modelíny, slizu, domácího mýdla a mnoha dalšího. Tak mnoho trpělivosti a překvapivých objevů milí badatelé!

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.