Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Velikonoce s kroužkem AJ : HAPPY EASTER

Vloženo: 23. března 2016

autor Mgr. L.Tvrdíková

Velikonoce se blíží, a proto jsme si rozšířili svou slovní zásobu o velikonoční slovíčka. Po zhlédnutí videa o Velikonocích ve Velké Británii jsme porovnávali rozdíly mezi tamějšími a našimi velikonočními zvyky. Bavila nás také práce s interaktivními i papírovými pracovními listy a obrázky. Nakonec jsme se naučili písničku s tanečkem o kuřátku.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.