Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Veselá věda není žádná věda

Vloženo: 29. ledna 2018

autor A.Vojáčková

Zdárně jsme s dětmi ukončili první pololetí veselé vědy. Začneme tedy s tématy druhého pololetí.

 

A na co se mohou děti těšit? Co nás tedy čeká? Filtrace,Vlastnosti vzduchu, vody, tuků, Bomba, Hadi, Elektřina,Závody limonád,Krevní skupiny,Obří bubliny a mnoho dalšího. 

Pokud chcete být součástí, zastavte se ve středu ve 14.30. Přihlášky na www.veselaveda.cz

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.