Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Křest vodníka Pepy

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 28. října 2018 v 0:00

Platnost do: 31. října 2026 v 23:59

Jak již víte, děti z turisticko-přírodovědného kroužku nejprve pomohly s úklidem kolem Loreckého rybníka. Následně jim byla odměnou možnost nabarvit sochu vodníka z dílny pana sochaře Andreje Németha. V sobotu dopoledne proběhl křest. Vodník byl pojmenován Pepa. Křtu byl přítomen i sám autor sochy, protože se chtěl setkat s dětmi, které vodníka hezky pomalovaly. Všechny děti sice nemohly přijít. I tak celý kroužek sklidil velkou pochvalu nejen za výmalbu, ale i za účast při úklidu kolem rybníka. Zároveň byla vyhlášena výtvarná soutěž, jejímž tématem je družka Pepy, tedy vodnice. Zúčastnit se mohou všechny děti z naší školy. Návrhy vaší představy, jak by měla vodnice vypadat, noste, prosím,  do 4.C.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.