Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Vybíjená nejmladších žáků

Vloženo: 13. března 2017

autor Mgr. L.Hanzlíková
Každý pátek se schází v tělocvičně školy naši nejmladší, protože si rádi hrají s míčem. Po rozběhání a rozcvičení konečně přijdou na řadu míče. Házíme, chytáme, driblujeme, trénujeme přihrávky. A nakonec přijde na řadu vybíjená. Učíme se pravidla hry, je toho totiž hodně, co se musí respektovat. Takové dotknutí se čáry ohraničující hřiště, kroky s míčem a další přestupky jsou hned ztrátou míče a šance pro soupeře. Starší chlapci se velmi ohleduplně  chovají k mladším dětem. Občas se stane, že míč "zabolí", ale už jsme si zvykli a hrajeme dál. 

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.