Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

ZÁVĚREČNÁ HODINA PŘEDŠKOLIČKY

Vloženo: 31. května 2017

autor Mgr. P.Formáčková
V úterý  se malí předškoláci  rozloučili po  téměř roční přípravě na vstup do školy. Sladkou odměnou pro ně byla zmrzlina, ve třídě si  zahráli několik her a pak už došlo na samotné odměňování. Všichni si odnesli diplomy za své celoroční úsilí a každý si vybral odměny dle libosti.  Budeme se na vás těšit  v září  ve škole. Hodně štěstí, ať se vám u nás líbí!! 

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.