Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Závěrečná schůzka kroužku AJ pro nejmenší

Vloženo: 10. června 2016

autor Mgr. L.Tvrdíková

Poslední hodina kroužku angličtiny byla plná opakování nejoblíbenějších her a písniček. Na závěr byli žáci odměněni za celoroční píli a úsilí prvním anglickým vysvědčením a sladkou mňamkou.

A teď už nezbývá než se těšit na pokračování kroužku AJ v příštím školním roce.

Bye, bye. See you next year.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.