Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Že nelze ve škole grilovat?

Vloženo: 25. května 2017

autor Mgr. J.Červená
O opaku se přesvědčili žáci sedmého a osmého ročníku, kteří navštěvují kroužek Pokusy z chemie a fyziky. Již delší dobu připravovali tzv. solární troubu. Nejprve bádali, jak a z čeho jí vyrobit, poté ji opravdu sestavili a nezbývalo než čekat na krásné slunečné odpoledne. To se dnes vyvedlo, a tak si kluci pochutnali na ohřátých párečcích z vlastnoručně vyrobené trouby. Naším dalším projektem budou sluneční hodiny na terase školy.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.