Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Z historie naší školy I.

Vloženo: 20. březen 2018

autor Mgr.Z.Mačinová, Mgr. D.Mrňáková
  • vyučování v této budově začalo 7. ledna 1930, kdy byla do nové budovy v Hlouškách přestěhována dívčí škola z historické budovy Hrádku, školu vedla zastupující řídící učitelka Otilie Zvonečková
  • 1931 – řídící učitelkou byla jmenována Marie Bílková
  • leden 1935 – řídícím učitelem jmenován Jaroslav Turek
  • září 1935 – řídící učitelkou jmenována Berta Skokanová
  • září 1937 – zastupujícím řídícím učitelem jmenován Bohumil Haták
  • 1938 – školní budova byla označena zevně kovovým nápisem Masarykova obecná škola dívčí (dnes křídlo 1. stupně) a Masarykova obecná škola chlapecká (dnes křídlo 2. stupně)
  • září 1939 – řídící učitelkou jmenována Božena Cicvárková
  • 15. 9. 1939 – školní budova byla zabrána pro účely říšského vojska, škola byla přemístěna do budovy Zemské průmyslové školy, kam byla již dávno přemístěna Masarykova obecná škola chlapecká, bylo zavedeno polodenní střídavé vyučování
  • po dobu okupace byla kronika zapečetěna
 
  • 1945 – z obou Masarykových škol byla zřízena jedna škola smíšená pětitřídní, která měla dva řídící učitele – Rudolfa Vojáčka a Marii Jelínkovou

Galerie

 

logocof1.jpgEvropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání