Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Personální obsazení 2018/19

Vloženo: 23. červenec 2015

Ředitelka školy: Mgr. Bc. Zdenka Mačinová
Zástupkyně ředitelky a koordinátorka ŠVP: Mgr. Dana Mrňáková
 
Výchovná poradkyně: Mgr. Ivana Chalupová
Kariérový poradce: Mgr. Václav Schwarz
Preventistka sociálně patologických jevů: Mgr. Martina Knížková
 
Metodik ICT: Mgr. Leon Machek
Koordinátor EVVO Mgr. Petra Formáčková (1.st.) a Mgr. Alena Voldřichová (2.st.)
 
Třídní:
Třída
Třídní, poloha třídy na I.st.
Chlapci
Dívky
Celkem
I.A
Mgr. Lenka Hanzlíková, 1.patro
11
9
20
I.B
Mgr. Lenka Tvrdíková, 1.patro
11
11
22
I.C
Mgr. Jana Maxová, 1.patro
7
11
18
II. A
 Mgr. Monika Kůrková, 2.patro
10
14
24
II. B
 Mgr. Petra Koudelková, 1.patro
8
14
22
II. C
 Mgr. Jaroslava Tvrdíková, přízemí
7
14
21
III. A
 Mgr. Radek Jásek, 2.patro
12
13
25
III. B
 Mgr. Iveta Balánová (Mašínová), 2..patro
13
16
29
IV. A
 Mgr. Gabriela Müllerová, přízemí
11
12
23
IV. B
 Mgr. Lenka Hvězdová, 2.patro
8
14
22
IV. C
Mgr. Petra Formáčková, 1.patro

11

9

20

V. A
 Mgr. Daniela Moravcová, II.st. přízemí
15
11
26
V. B
 Mgr. Klára Peroutková, II.st. přízemí
13
15
28
 
Třída
Třídní, poloha třídy na II.st.
Chlapci
Dívky
Celkem
VI.A
Mgr. Petr Podolák, 2.patro angličtina
16
12
28
VI.B
Mgr. Tomáš Morawski, 1.patro zeměpis-dějepis
10
15
25
VII. A
Mgr. Martina Knížková, 1.patro hudebka
15
11
26
VII. B
Mgr. Jana Červená, přízemí fyzika-chemie
8
17
25
VIII. A
Mgr. Václav Schwarz, 1.patro matematika
16
8
24
VIII. B
Mgr. Alena Voldřichová, 2.patro přírodopis
12
14
26
IX. A
Mgr. Leon Machek, 2.patro výtvarka
11
13
24
IX. B
Mgr. Blanka Králíková, 2.patro čeština
13
9
22
 
celkem 1/2.st.

137/101

  163/99

   300/200

 
škola celkem
238
262
500
 
počty žáků aktualizovány k 14.5.2019
 
Učitelé bez třídnictví:
Mgr. Ivana Chalupová
Mgr. Pavla Kvasničková
Mgr. Kateřina Opočenská
Mgr. Olena Rassuzhdai
Mgr. Zuzana Sahulková
Mgr. Marcela Šabacká
Mgr. Dagmar Zelenková
 
Asistentka pedagoga:
Bc. Brigita Náhlovská, speciální pedagog
Kateřina Pokorná
Simona Slanařová
Alena Kapková
Renáta Trojanová
Martina Kozáková
Jana Pintnerová
 
Vychovatelky školní družiny:
Bc. Lenka Pěgřímková Weissová - vedoucí vychovatelka
Kateřina Černá
Marcela Havlíčková
Eva Vejrostová
Hana Vörösová
 
Administrativní pracovnice:
Ing. Ivana Pazderová
Bc. Zora Zelená
 
Školník: Pavel Drtina
 
Uklízečky:
Marie Eichlerová
Pavla Roveňská
Martina Táborská
Magda Vysloužilová
 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání