Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

O škole

Vloženo: 23. červenec 2015

ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387
 
příspěvková organizace
IČO: 71002090
IZO ZŠ: 102226459
IZO ŠD: 113400195
 
 
Zřizovatel:
 
Město Kutná Hora
se sídlem Havlíčkovo nám. 552
284 01 Kutná Hora
IČO: 236195
 
home page: www.zstgm.kutnahora.cz
 
e-mail: skola@zstgm.kutnahora.cz
 
telefon: 327512324, 327523813
 
ředitelka školy: Mgr. Bc. Zdenka Mačinová
 
typ školy: úplná základní škola s 1. a 2. stupněm
 
kapacita školy: 610 žáků                       počet žáků: 500 žáků 1.9.2018
 
 

PLATEBNÍ ÚDAJE číslo účtu: 27-2110670207/0100

variabilní symbol: evidenční číslo žáka (EČ v Bakalářích)

Do poznámky uvádějte účel platby (ŠD, kroužky, lyžařský výcvik, škola v přírodě apod.).

Upozorňujeme, že v případě uvedení chybného variabilního symbolu nebude platba identifikována.

 

 

Přílohy

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání