Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

O škole

Vloženo: 23. červenec 2015

ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387
 
příspěvková organizace
IČO: 71002090
IZO ZŠ: 102226459
IZO ŠD: 113400195
 
 
Zřizovatel:
 
Město Kutná Hora
se sídlem Havlíčkovo nám. 552
284 01 Kutná Hora
IČO: 236195
 
home page: www.zstgm.kutnahora.cz
 
e-mail: skola@zstgm.kutnahora.cz
 
telefon: 327512324, 327523813
 
ředitelka školy: Mgr. Bc. Zdenka Mačinová
 
typ školy: úplná základní škola s 1. a 2. stupněm
 
kapacita školy: 610 žáků                       počet žáků: 500 žáků 1.9.2018
 
 

PLATEBNÍ ÚDAJE číslo účtu: 27-2110670207/0100

variabilní symbol: evidenční číslo žáka (EČ v Bakalářích)

Do poznámky uvádějte účel platby (ŠD, kroužky, lyžařský výcvik, škola v přírodě apod.).

Upozorňujeme, že v případě uvedení chybného variabilního symbolu nebude platba identifikována.

 

 

Přílohy

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání