Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Školní jídelna

TELEFON do jídelny 327 513 965, SJJiraskovysady@seznam.cz

PŘIHLAŠOVÁNÍ STRÁVNÍKŮ DO ŠKOLNÍ JÍDELNY NA DALŠÍ ŠKOLNÍ ROK 2017/ 2018 OD PONDĚLÍ 28.8. 2017

Od 1.9.2016 je možno obědy přihlašovat, odhlašovat a měnit i na internetu – pokud máte o tuto službu zájem vyzvedněte si v jídelně přihlašovací údaje. Odkaz pro přihlášení naleznete - zde

Ceny obědů, čipů a karet ve školním roce 2018/19 a nové ceny pro rok 2019/20

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 7. květen

Platnost do: 31. květen 2026

Jídelní lístek od 17.6. do 21.6.2019

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 12. červen v 0:00

Platnost do: 21. červen v 23:59

Aktualizovaný seznam alergenů

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 20. prosinec 2018 v 0:00

Platnost do: 31. prosinec 2022 v 23:59

Upozornění na placení obědů pro příští školní rok

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 7. květen

Platnost do: 31. květen 2026

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání