Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Z historie naší školy IV.

Vloženo: 20. březen 2018

autor Mgr. Z.Mačinová, Mgr. D.Mrňáková
  • 2013 – ředitelkou je jmenována Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, začíná se s postupnou výměnou dveří uvnitř budovy, zrekonstruovaly se chlapecké toalety, proběhla rekonstrukce šaten u tělocvičny, rekonstrukce cvičné kuchyňky a žákovské knihovny,
 
  • 2014 - instalovaly se nové vstupní komunikátory u dveří, škola byla připojena na ekologickou tepelnou soustavu, opravila se budova školní jídelny (část střechy, nové vchodové dveře, zastřešení schodiště, odvlhčení skladů)
 
  • 2015 - dokončena byla výměna tabulí ve všech třídách, je vybudováno zázemí pro technický personál, na křídle 1. stupně budovy školy byla vyměněna střešní krytina a opravena fasáda, v několika třídách došlo k výměně podlahové krytiny, vyměnila se ICT technika v pracovně, ve třídách i pro potřeby pedagogů, v budově školní jídelny došlo k opravě podlahy v místnosti u mrazících pultů a v kotelně, bylo opraveno i schodiště ke kotelně,
 
  • 2016 – byla zrealizována další etapa opravy fasády, opravena podlaha na chodbách, díky dotaci od společnosti Philip Morris novou tvář dostala tělocvična školy, na terase školy slouží nový skleník,
 
2017 – dokončena byla další etapa opravy fasády, vzniklo školní poradenské pracoviště, je opraven povrch školního hřiště, v dalších třídách byla vyměněna podlahová krytina

Galerie

 

logocof1.jpgEvropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání