Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Další hodina angličtiny dle metod z Anglie

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 19. červen v 0:00

Platnost do: 30. červen 2026 v 23:59

Vyučující Mgr. Petra Formáčková, která nedávno absolvovala intenzivní kurz anglického jazyka v Anglii, připravila pro své žáky opakovací hodinu angličtiny. Použila mnoho zajímavých metod a aktivit. Níže můžete zhlédnout video-prezentaci z této hodiny.

Tento projekt je realizován za finanční podpory programu Erasmus+ Evropské unie.

Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

Přílohy

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání