Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Základy práce s Arduinem

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 15. květen v 0:00

Platnost do: 31. květen 2026 v 23:59

Díky ochotě učitelů a studentů ze Střední průmyslové školy v Kutné Hoře si mohli žáci osmých tříd vyzkoušet práci s Arduinem. Arduino je otevřená elektronická platforma, založená na jednoduché počítačové desce (hardware) a vývojovém prostředí, které slouží k tvorbě software. Úkolem žáků bylo zapojit elektrické obvody složené z odporů a LED a následně je naprogramovat tak, aby LED svítily, blikaly, blikaly jako světla na železničním přejezdu, měnily v určených intervalech barvy z červené na zelenou a modrou atd.. Žáci si tak vyzkoušeli svoji technickou zručnost a seznámili se základy programování. Všichni pracovali se zaujetím a nadšením a byli ve své práci úspěšní. Za to zaslouží velkou pochvalu!

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání