Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

1.září - začínáme!

Vloženo: 1. září 2016

autor S.Slanařová
Prázdniny skončily a je tu nový školní rok. Třídy naší školy se opět zaplnily dětmi - žáky, kteří se už nemohli dočkat, co nového je tu čeká. Prvňáčky přišel přivítat spolu s pí ředitelkou Zdenkou Mačinovou i pan starosta Martin Starý.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.