Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Dokumenty školy

Školský zákon s účinností od 25.8.2020

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 28. srpna v 11:00

Školní řád - aktualizace září 2020

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 18. října 2019 v 0:00

Platnost do: 31. října 2025 v 23:59

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2019/2020

Mgr. Zdenka Mačinová

Vloženo: 15. října v 10:09

Platnost do: 31. října 2026 v 23:59

Výroční zpráva za šk.rok 2018-2019

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 21. října 2019 v 0:00

Platnost do: 31. října 2026 v 23:59

Zřizovací listina

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 10. června 2019 v 0:00

Vize školy 2018

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 1. září 2018 v 0:00

Školní vzdělávací program

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 7. listopadu 2018 v 8:58

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2017/2018

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 10. října 2018 v 0:00

Platnost do: 31. října 2026 v 23:59

autor Mgr. Bc. Zdenka Mačinová

Poskytování poradenských služeb ve škole

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 8. října 2018 v 0:00

Platnost do: 31. října 2026 v 23:59

Klasifikační řád

Vloženo: 1. září 2018

Evropský plán rozvoje školy

Vloženo: 18. ledna 2018

Výroční zpráva 2016/17

Vloženo: 20. října 2017

Výroční zpráva 2015/16

Vloženo: 7. října 2016

Absolventské práce

Vloženo: 4. srpna 2015

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.