Vzdělání pro život + slušnost a respekt + zdravá škola
= náš společný cíl


Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Personální obsazení 2022/23

Vloženo: 23. července 2015

Ředitelka školy: Mgr. Bc. Zdenka Mačinová
Zástupkyně ředitelky a koordinátorka ŠVP: Mgr. Dana Mrňáková
 
Výchovná poradkyně: Mgr. Ivana Chalupová
Kariérový poradce: Mgr. Václav Schwarz
Preventistka sociálně patologických jevů: Mgr. Martina Knížková
Koordinátor mezinárodních aktivit : Mgr. Kateřina Opočenská
Koordinátor ICT: Mgr. Leon Machek
Koordinátor EVVO: Mgr. Petra Formáčková (1.st.) a Mgr. Alena Voldřichová (2.st.)
Koordinátor práce s žáky s OMJ: Mgr. Gabriela Müllerová
 

Třída

Třídní, asistent pedagoga, poloha třídy na 1.stupni

Počet žáků

I.A

Mgr. Monika Kůrková

2.patro

24

I.B

Mgr. Petra Koudelková

1.patro

22

I.C

Mgr. Iveta Balánová, AP Lenka Setničková

2.patro

20

II.A

Mgr. Klára Peroutková, AP Irena Hillbrick

2.patro

21

II.B

Mgr. Jaroslava Tvrdíková, AP Simona Slanařová

přízemí

23

III.A

Mgr. Lenka Tvrdíková, AP Bc. Monika Skorka

1.patro

28

III.B

Mgr. Lenka Hanzlíková, AP Kateřina Pokorná

1.patro

26

IV.A

Mgr. Petra Formáčková

1.patro

29

IV.B

Mgr. Radek Jásek, AP Kamila Kratochvílová

2.patro

27

V.A

Mgr. Tereza Trešlová, AP Jana Pintnerová

2.stupeň přízemí

24

V.B

Mgr. Gabriela Müllerová, AP Eva Jeřábková

přízemí

25

V.C

Mgr. Brigita Náhlovská, AP Veronika Procházková

1.patro

19

 

Třída

Třídní, asistent pedagoga, poloha kmenové učebny na 2.stupni

Počet žáků

VI.A

Mgr. Petr Podolák, AP se střídají

2.patro

 

30

VI.B

Mgr. Tomáš Morawski, AP Eva Jeřábková, Alena Kapková

1.patro

 

30

VII.A

Mgr. Martina Knížková

1.patro

 

27

VII.B

Mgr. Jana Červená, AP Kamila Kratochvílová, Lenka Setničková

přízemí

 

29

VIII.A

Mgr. Václav Schwarz

1.patro

 

24

VIII.B

Mgr. Aneta Polesná

 přízemí

 

22

VIII.C

Mgr.  Alena Voldřichová, AP Alena Kapková

2.patro

 

23

IX.A

Mgr. Pavla Kvasničková, AP Kateřina Pokorná, Veronika Procházková

2.patro

 

27

IX.B

Mgr. Leon Machek

2.patro

 

28

 
První stupeň 288 žáků, druhý stupeň 240 žáků, celkem 528 žáků.
Počty žáků aktualizovány 16.2..2023.
 
Učitelé bez třídnictví:
Mgr. Ivana Chalupová
Mgr. Blanka Králíková
Mgr. Dana Horníčková
Mgr. Ján Mihál
Mgr. Kateřina Opočenská
Mgr. Olena Rassuzhdai
Mgr. Marcela Šabacká
Mgr. Barbora Tvrdíková
Mgr. Dagmar Zelenková
 
Vychovatelky školní družiny:
Bc. Lenka Pěgřímková Weissová - vedoucí vychovatelka
Mgr. Kateřina Moravcová 
Marcela Havlíčková
Eva Vejrostová
Hana Vörösová
Jana Pintnerová
Simona Slanařová
 
Ukrajinská asistentka:
Mgr. Olena Belkova 
 
Administrativní pracovnice:
Ing. Ivana Pazderová
Bc. Zora Zelená
 
Školník: Pavel Drtina
 
Uklízečky:
Jana Doušová
Jana Hronková
Pavla Roveňská
Magda Vysloužilová
 

douc23.jpg

douc.jpg

sablony3.jpg

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.