Vzdělání pro život + slušnost a respekt + zdravá škola
= náš společný cíl


Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Personální obsazení 2023/24

Vloženo: 18. července 2023

Platnost do: 30. září

Ředitelka školy: Mgr. Bc. Zdenka Mačinová
Zástupkyně ředitelky pro 1.st a ŠD : Mgr. Petra Formáčková
Zástupkyně ředitelky pro 2.st a AP, koordinátorka ŠVP: Mgr. Dana Mrňáková
Zástupkyně ředitelky pro prevenci sociálně patologických jevů: Mgr. Martina Knížková
Výchovné poradkyně: Mgr. Klára Peroutková (1.st), Mgr. Jana Červená (2.st) 
Kariérový poradce: Mgr. Václav Schwarz
Školní psycholožka: Mgr. Olena Rassuzhdai
Speciální pedagožka: Mgr. Dagmar Zelenková
Koordinátorka mezinárodních aktivit : Mgr. Kateřina Opočenská
Koordinátor ICT: Mgr. Leon Machek
Koordinátorky EVVO: Mgr. Petra Formáčková (1.st.) a Mgr. Alena Voldřichová (2.st.)
Koordinátorka práce s žáky s OMJ: Mgr. Gabriela Müllerová
 
 

Třída

Třídní, asistent pedagoga, poloha třídy na 1.stupni

Počet žáků

I.A

Mgr. Jaroslava Tvrdíková

přízemí

23

I.B

Mgr. Lenka Hanzlíková, AP Kateřina Pokorná

1.patro

20

I.C

Mgr. Brigita Náhlovská

1.patro

14

II.A

Mgr. Monika Kůrková

2.patro

24

II.B

Mgr. Petra Koudelková

1.patro

23

II.C

Mgr. Iveta Balánová, AP Lenka Setničková

2.patro

21

III.A

Mgr. Klára Peroutková, AP Simona Slanařová

2.patro

21

III.B

Mgr. Gabriela Müllerová, AP Eva Semrádová

přízemí

20

IV.A

Mgr. Lenka Tvrdíková, AP Bc. Monika Skorka

1.patro

25

IV.B

Mgr. Tereza Trešlová, AP Jana Pintnerová

2.stupeň přízemí

26

V.A

Mgr. Petra Formáčková

1.patro

30

V.B

Mgr. Radek Jásek, AP Kamila Kratochvílová

2.patro

27

 

Třída

Třídní, asistent pedagoga, poloha kmenové učebny na 2.stupni

Počet žáků

VI.A

Mgr. Barbora Tvrdíková

přízemí

 

23

VI.B

Mgr. Pavla Kvasničková, AP Alena Kapková

2.patro

 

21

VI.C

Mgr. Leon Machek, AP Eva Jeřábková

2.patro

 

19

VII.A

Mgr. Petr Podolák

2.patro

 

29

VII.B

Mgr. Tomáš Morawski, AP Eva Jeřábková, Kateřina Pokorná

1.patro

 

29

VIII.A

Mgr. Martina Knížková

1.patro

 

26 

VIII.B

Mgr. Jana Červená

přízemí

 

28

IX.A

Mgr. Václav Schwarz

1.patro

 

21

IX.B

Mgr. Aneta Polesná

1.patro

 

22

IX.C

Mgr.  Alena Voldřichová

2.patro

 

23

 

První stupeň 274 žáků, druhý stupeň  241 žáků, celkem  515 žáků.

Počty žáků aktualizovány 19.4.2024.

 

Učitelé bez třídnictví:

Mgr. Veronika Aubrechtová

Ing. Jana Baláková

Ing. Lenka Chromá

Mgr. Dana Horníčková

Mgr. Ján Mihál

Mgr. Kateřina Opočenská

Mgr. Olena Rassuzhdai

Mgr. Sára Vodičková

Mgr. Dagmar Zelenková

 

Vychovatelky školní družiny:

Bc. Lenka Pěgřímková Weissová - vedoucí vychovatelka

Mgr. Kateřina Moravcová 

Marcela Havlíčková

Eva Vejrostová

Hana Vörösová

Jana Pintnerová

Simona Slanařová

 

Ukrajinská asistentka:

Mgr. Olena Belkova 

 

Administrativní pracovnice:

Ing. Ivana Pazderová

Bc. Zora Zelená

 

Školník: Pavel Drtina

 

Uklízečky:

Monika Filingerová

Jana Hronková

Pavla Roveňská

Magda Vysloužilová

 

 Škola je zapojena od 1.7.2023 do projektu Společným učením se zlepšujeme, registrační číslo: CZ.02.02.XX/…111, který je financován z Operačního programu Jan Amos Komenský

logo7-2.jpg

douc23.jpg

 

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

 

logocof1.jpg