Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Personální obsazení 2020/21

Vloženo: 23. července 2015

Ředitelka školy: Mgr. Bc. Zdenka Mačinová
Zástupkyně ředitelky a koordinátorka ŠVP: Mgr. Dana Mrňáková
 
Výchovná poradkyně: Mgr. Ivana Chalupová
Kariérový poradce: Mgr. Václav Schwarz
Preventistka sociálně patologických jevů: Mgr. Martina Knížková
Koordinátor mezinárodních aktivit : Mgr. Kateřina Opočenská
Metodik ICT: Mgr. Leon Machek
Koordinátor EVVO: Mgr. Petra Formáčková (1.st.) a Mgr. Alena Voldřichová (2.st.)
Koordinátor práce s žáky s OMJ: Mgr. Gabriela Müllerová
 
 

Třída

Třídní, poloha třídy na I.st.

Chlapci

Dívky

Celkem

I.A

Mgr. Lenka Tvrdíková, 1.patro

11

13

24

I.B

Mgr. Lenka Hanzlíková, 1.patro

12

11

23

II.A

Mgr. Petra Formáčková, 1.patro

13

15

28

II.B

Mgr. Klára Peroutková, 2.patro

11

15

26

III.A

Mgr. Tereza Trešlová, II.st. přízemí

10

12

22

III.B

Mgr. Gabriela Müllerová, přízemí

11

12

23

III.C

Mgr. Jana Maxová, 1.patro

7

13

20

IV.A

Mgr. Monika Kůrková, 2.patro

9

14

23

IV.B

Mgr. Petra Koudelková, 1.patro

9

13

22

IV.C

Mgr. Jaroslava Tvrdíková, přízemí

8

15

23

V.A

Mgr. Radek Jásek, 2.patro

11

15

26

V.B

Mgr. Iveta Balánová, 2.patro

13

16

29

 

Třída

Třídní, poloha třídy na II.st.

Chlapci

Dívky

Celkem

VI.A

Mgr. Václav Schwarz, 1.patro matematika

15

7

22

VI.B

Mgr. Zuzana Sahulková, přízemí

9

11

20

VI.C

Mgr. Alena Voldřichová, 2.patro přírodopis

7

13

20

VII.A

Mgr. Pavla Kvasničková, 2.patro výtvarka

15

13

28

VII.B

Mgr. Leon Machek, 2.patro čeština

13

16

29

VIII.A

Mgr. Petr Podolák, 2.patro angličtina

15

11

26

VIII.B

Mgr. Tomáš Morawski, 1.patro zeměpis-dějepis

9

15

24

IX.A

Mgr. Martina Knížková, 1.patro hudebka

15

11

26

IX.B

Mgr. Jana Červená, přízemí fyzika-chemie

8

17

25

 

 

Chlapci

Dívky

Celkem

CELKEM

231

278

509

1.stupeň

125

164

289

2.stupeň

106

114

220

 
počty žáků  aktualizovány  13.5.2021
 
Učitelé bez třídnictví:
Mgr. Lenka Hvězdová
Mgr. Ivana Chalupová
Mgr. Blanka Králíková
Mgr. Daniela Moravcová
Mgr. Kateřina Opočenská
Mgr. Olena Rassuzhdai
Mgr. Marcela Šabacká
Mgr. Dagmar Zelenková
 
Asistentka pedagoga:
Bc. Brigita Náhlovská, speciální pedagog
Simona Slanařová
Alena Kapková
Renáta Trojanová
Leona Kaslová
Jana Pintnerová
Kateřina Pokorná
Irena Hillbrick
Bc. Monika Skorka
Zdeňka Kunová
 
Vychovatelky školní družiny:
Bc. Lenka Pěgřímková Weissová - vedoucí vychovatelka
Kateřina Moravcová (Černá)
Marcela Havlíčková
Eva Vejrostová
Hana Vörösová
Kateřina Pokorná
Simona Slanařová
 
Administrativní pracovnice:
Ing. Ivana Pazderová
Bc. Zora Zelená
 
Školník: Pavel Drtina
 
Uklízečky:
Marie Eichlerová
Lenka Lupínková
Pavla Roveňská
Magda Vysloužilová
 

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.