Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

SRPDŠ

Třídní důvěrníci pro šk.rok 2020/21

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 23. září v 10:49

Čerpání rozpočtu SRPDŠ 2019

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 26. srpna v 10:37

Čerpání rozpočtu SRPDŠ 2018

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 25. března 2019 v 0:00

Platnost do: 31. března 2025 v 23:59

autor Ing. I.Pazderová

Rozpočet SRPDŠ pro rok 2019

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 11. ledna 2019 v 0:00

Platnost do: 31. ledna 2025 v 23:59

Rozpočet SRPDŠ pro rok 2018

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 11. ledna 2019 v 0:00

Platnost do: 31. ledna 2024 v 23:59

Čerpání rozpočtu SRPDŠ 2017

Vloženo: 17. dubna 2018

Rozpočet SRPDŠ na rok 2017

Vloženo: 8. března 2017

autor Ing. I.Pazderová

Čerpání rozpočtu SRPDŠ 2016

Vloženo: 8. března 2017

autor Ing .I.Pazderová

Čerpání rozpočtu za rok 2015

Vloženo: 7. dubna 2016

autor Ing. I.Pazderová

Rozpočet SRPDŠ na rok 2016

Vloženo: 20. listopadu 2015

Informace o SRPDŠ

Vloženo: 9. listopadu 2015

autor Bc. Lenka Pěgřímková

Rozpočet SRPDŠ na rok 2015

Vloženo: 30. září 2015

autor Ing. I.Pazderová

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.