Vzdělání pro život + slušnost a respekt + zdravá škola
= náš společný cíl


Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

SRPDŠ, školská rada a třídní schůzky

Organizace školního roku 2022/2023

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 28. června 2022 v 11:08

Organizace školního roku 2023/2024 v ZŠ,SŠ, ZU

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 16. ledna v 12:18

Termíny třídních schůzek a pedagogických rad ve šk.roce 2022/23

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 24. srpna 2021 v 9:34

Rozpočet SRPDŠ na rok 2023

Vloženo: 25. ledna v 10:16

Bc. L.Pěgřímková

Školská  rada  ZŠ  T. G. Masaryka  Kutná  Hora

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 9. září 2021 v 6:58

Třídní důvěrníci 2022-23

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 6. září 2022 v 6:53

Rozpočet SRPDŠ na rok 2022

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 21. března 2022 v 6:37

douc23.jpg

douc.jpg

sablony3.jpg

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.