Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

SRPDŠ, školská rada a třídní schůzky

Třídní důvěrníci pro šk.rok 2020/21

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 23. září 2020 v 10:49

Termíny třídních schůzek a ped.rad pro šk.rok 2020/21

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 17. prosince 2020 v 9:18

Změny podle aktuální situace!

Školská rada

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 17. prosince 2020 v 9:21

Rozpočet SRPDŠ na rok 2020

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 8. prosince 2020 v 0:00

Platnost do: 31. prosince 2022 v 23:59

Ing. I.Pazderová

Organizace školního roku 2020/21

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 17. prosince 2020 v 10:51

Informace o SRPDŠ

Vloženo: 9. listopadu 2015

autor Bc. Lenka Pěgřímková

Čerpání rozpočtu SRPDŠ 2019

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 26. srpna 2020 v 10:37

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.