Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Třídy

2.A na plavání

2.A na plavání

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 15. září v 0:00

Platnost do: 30. září 2024 v 23:59

Mgr. L.Tvrdíková

4.C : Návštěva a beseda v GASKu

4.C : Návštěva a beseda v GASKu

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 14. září v 0:00

Platnost do: 30. září 2024 v 23:59

R.Trojanová

Adaptační kurz 6.A

Adaptační kurz 6.A

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 13. září v 0:00

Platnost do: 30. září 2024 v 23:59

Mgr. M.Knížková

Prázdninová soutěž ve 3.A

Prázdninová soutěž ve 3.A

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 13. září v 0:00

Platnost do: 30. září 2024 v 23:59

Mgr. P.Formáčková

4.A : Jak se žilo Chotkům

4.A : Jak se žilo Chotkům

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 10. září v 0:00

Platnost do: 30. září 2024 v 23:59

Mgr. T.Trešlová

Třeťáci na exkurzi ve Vodním domě a Včelím světě

Třeťáci na exkurzi ve Vodním domě a Včelím světě

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 10. září v 0:00

Platnost do: 30. září 2024 v 23:59

Mgr. P.Formáčková, Mgr. R.Jásek

4.C : Návštěva Kačiny – Jak žili Chotkové

4.C : Návštěva Kačiny – Jak žili Chotkové

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 9. září v 0:00

Platnost do: 30. září 2024 v 23:59

Mgr. J.Maxová, R.Trojanová

Adaptační kurz 6.B

Adaptační kurz 6.B

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 8. září v 0:00

Platnost do: 30. září 2024 v 23:59

Mgr. M.Knížková, Mgr. J.Červená, Mgr. B.Náhlovská

Páťáci na Kačině

Páťáci na Kačině

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 8. září v 0:00

Platnost do: 30. září 2023 v 23:59

Mgr. I.Balánová, Mgr. P.Koudelková

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.