Vzdělání pro život + slušnost a respekt + zdravá škola
= náš společný cíl


Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

O škole

Vloženo: 23. července 2015

ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387
 
příspěvková organizace
IČO: 71002090
IZO ZŠ: 102226458
IZO ŠD: 113400195
 
 
Zřizovatel:
 
Město Kutná Hora
se sídlem Havlíčkovo nám. 552
284 01 Kutná Hora
IČO: 236195
 
home page: www.zstgm.kutnahora.cz
e-mail: skola@zstgm.kutnahora.cz
 
telefon: 327512324, 327523813
 
ředitelka školy: Mgr. Bc. Zdenka Mačinová
 
typ školy: úplná základní škola s 1. a 2. stupněm
 
kapacita školy: 530 žáků  (560 po dobu platnosti LU)                      
 
 

POKYNY PRO PLATBY ŽÁKŮ:

Číslo účtu :              115-8691540247/0100 

Variabilní symbol:          každý žák má vygenerovaný symbol v modulu platby

Specifický symbol pro platbu školní družiny:                    10

Specifický symbol pro platbu zájmových kroužků:         20

Specifický symbol pro platbu do třídního fondu:            30

Upozorňujeme na nutnost správného zadání čísla účtu a symbolů. Chybně označené platby nebudou přiřazeny.

Pokyny pro používání modulu platby:

Webové aplikace – levá lišta – platby – slouží pro přehled o platbách a výdajích.

Třídní fond – při kliknutí na „vložit prostředky“ se zobrazí platební údaje.

Pravidelné platby – zde se zobrazují platby školní družiny a zájmových kroužků.

 

 

Přílohy

 Škola je zapojena od 1.7.2023 do projektu Společným učením se zlepšujeme, registrační číslo: CZ.02.02.XX/…111, který je financován z Operačního programu Jan Amos Komenský

logo7-2.jpg

douc23.jpg

 

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

 

logocof1.jpg