Vzdělání pro život + slušnost a respekt + zdravá škola
= náš společný cíl


Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Roční spolupráce s třeťáky ze ZŠ Stonařov

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 25. června v 0:00

Platnost do: 30. června 2027 v 23:59

Na začátku září si začala naše 3.A dopisovat s žáky 3. třídy Základní školy Stonařov, která se nachází nedaleko Jihlavy.

Během celého roku jsme si vyměnili několik dopisů, fotografií a obrázků. Dopisování s dětmi z jiné školy je nejenom vhodnou formou k procvičení pravopisu a gramatiky, oživení slohu, ale také výjimečným způsobem, jak se v dnešní době seznámit s lidmi jinak, než přes sociální sítě. Velkým bonusem byla závěrečná návštěva kamarádů ze Stonařova u nás v Kutné Hoře. Mezi dětmi panovala velká zvědavost. Setkali jsme se již u vlaku, kde jsme na děti a paní učitelku s paní asistentkou čekali.  Po uvítání a vzájemném představení nás čekala procházka historickou částí Kutné Hory. Během dopoledne nesměla chybět návštěva naší školy a také jsme se zašli naobědvat do školní jídelny. Celý den jsme si sdíleli zážitky a vzájemně se poznávali. Byl to velmi příjemný den. Na příští školní rok jsme si domluvili opačnou návštěvu. Moc se těšíme na další setkání.

Galerie

 Škola je zapojena od 1.7.2023 do projektu Společným učením se zlepšujeme, registrační číslo: CZ.02.02.XX/…111, který je financován z Operačního programu Jan Amos Komenský

logo7-2.jpg

douc23.jpg

 

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

 

logocof1.jpg