Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Bubnování na Masaryčce

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 31. ledna 2019 v 0:00

Platnost do: 31. ledna 2026 v 23:59

Ve čtvrtek 31. 1. 2019 se  na ZŠ T.G. Masaryka Kutná Hora nejen předávalo pololetní vysvědčení, ale od rána zněly školou bubny. V tělocvičně probíhala totiž interaktivní show DrumCircle. Do skupinového bubnování byli postupně vtaženi nejen všichni žáci, ale i pedagogové.

Projekt Bubny do Škol založil zkušený lektor a facilitátor Tokhi, bubeník a perkusista působící na mezinárodní scéně. V ČR spolupracoval s nejlepšími umělci, např. Karlem Gottem, Pavlem Šporclem, Laurou a jejími tygry, Markem Ztraceným, Support Lesbiens, Vlastou Rédlem a dalšími. Jeho lektorem v této oblasti je Arthur Hull, “otec” moderní metodiky Drum Circle bubnování a mezinárodní guru, původem z USA. Tokhi je také oficiálním zástupcem největšího výrobce perkusí. Spolu s nimi vyvíjí i bubny a nástroje nejvhodnější na skupinové aktivity.

Co je to DrumCircle? Jedná se o interaktivní zábavnou show, uvolnění a v neposlední řadě alternativní výuku ve formě skupinového bubnování. Žákům a pedagogům se s pomocí lektora podařilo vytvořit hudební orchestr. Nejde ale primárně o rozvoj hudebních dovedností, nýbrž o posílení sociálních vztahů. Je vědecky dokázáno, že bubnování propojuje pravou a levou hemisféru a vypíná analyzující část mozku. Informace po společném bubnování se lépe vstřebávají a dostávají se i do podvědomí. To je důvod, proč se bubnování využívá na školách po celém světě. I my jsme si ho parádně užili.

 

Přílohy

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.