Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Ukončení mezinárodního projektu o šikaně

Vloženo: 26. června 2018

autor Mgr. K.Opočenská
Projektu „Be a buddy, not a bully! se zúčastnili žáci 9. tříd ve věku 14 až 15 let. Celkem se zapojilo 20 žáků. Ti na tomto tématu pracovali po celý školní rok. Projekt byl rozdělen do několika částí. V první části se žáci navzájem poznávali, získávali informace o životě na školách v EU, o životě svých vrstevníků. Prostřednictvím úkolů byli motivováni využívat angličtinu jako hlavní komunikační nástroj. V další části společně studovali a definovali pojem „šikana“.  Společně se zamýšleli nad daným pojmem a hledali slavné osobnosti, které zažily šikanu. Žáci také zhlédli filmy pojednávající o šikaně, poslouchali písně s danou tématikou. Vymýšleli příběhy, které poté promítli do komiksů. Společně nalézali nejvhodnější řešení šikany. Projekt obohatil výuku angličtiny a umožnil žákům navázat kamarádství se žáky z jiných zemí. Vyzkoušeli si nové a bezpečné aplikace umožňující práci na Internetu. Díky projektu si uvědomili dopady šikany a získali respekt k sobě navzájem.

Přílohy

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.