Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Mléko do škol

Mléko do škol

Mléko do škol

Vloženo: 26. července 2015

Prostřednictvím  firmy  BOVYS s.r.o. jsme zapojeni i do projektu MLÉKO DO ŠKOL. Tento program administruje  Státní zemědělský intervenční fond s podporou EU.  Jeho účelem je zlepšení stravovacích návyků dětí, zejména snížení deficitu vápníku u dětské populace prostřednictvím konzumace mléka, neboť mléko a mléčné výrobky hrají důležitou roli ve výživě dětského organizmu.  Školám a žákům je poskytován komplexní servis a dodávka mléčných výrobků podporovaných Evropskou unií. Mléčné výrobky jsou dodávány zdarma.
 
Evropská unie poskytuje v rámci těchto programů dotace i na tzv. doprovodná opatření jako jsou vzdělávací projekty, exkurze nebo vzdělávací pomůcky, která jsme využili již v tomto školním roce,  a v jejichž čerpání bychom chtěli pokračovat i v příštích letech.
 
Podrobnější informace o PROJEKTECH a firmě Bovys s.r.o. –http://www.bovys.cz

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.