Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Aktuality

Soutěž ve školní družině

Soutěž ve školní družině

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 1. duben v 10:54

Platnost do: 30. duben 2026 v 23:59

vychovatelka Hana Vörösová

Soutěž „O nejkrásnější čarodějnici“

Soutěž „O nejkrásnější čarodějnici“

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 1. duben v 10:58

Platnost do: 30. duben 2026 v 23:59

vychovatelka Marcela Havlíčková

Velký úspěch v soutěži Pangea

Velký úspěch v soutěži Pangea

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 1. duben v 11:58

Platnost do: 30. duben 2026 v 23:59

autor příspěvku Mgr. D.Mrňáková

Školní liga ZŠ ve florbale  -  1. a 4. místo!

Školní liga ZŠ ve florbale - 1. a 4. místo!

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 2. duben v 6:48

Platnost do: 30. duben 2026 v 23:59

Mgr. R.Jásek, Mgr. K.Ptáček

Turisticko-přírodovědný kroužek v Městském muzeu v Čáslavi

Turisticko-přírodovědný kroužek v Městském muzeu v Čáslavi

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 3. duben v 7:10

Platnost do: 30. duben 2026 v 23:59

autor příspěvku Mgr. P.Formáčková

Den zdraví

Den zdraví

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 3. duben v 11:22

Platnost do: 30. duben 2026 v 23:59

kolektiv autorů

Velikonoční výstava v Domově Barbora

Velikonoční výstava v Domově Barbora

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 4. duben v 6:41

Platnost do: 30. duben 2026 v 23:59

vychovatelka Hana Vörösová

Mlynáři, pekaři v pátých třídách

Mlynáři, pekaři v pátých třídách

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 4. duben v 11:13

Platnost do: 30. duben 2026 v 23:59

kolektiv autorů

Školní liga ZŠ ve florbale  -  krajské kolo

Školní liga ZŠ ve florbale - krajské kolo

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 5. duben v 6:45

Platnost do: 30. duben 2026 v 23:59

autor příspěvku Mgr. R.Jásek, Mgr. K.Ptáček

Druháci obranáři

Druháci obranáři

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 5. duben v 6:51

Platnost do: 30. duben 2026 v 23:59

autor příspěvku Mgr. M.Kůrková, Mgr. J.Tvrdíková

Týden zdraví v 5.B

Týden zdraví v 5.B

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 5. duben v 12:16

Platnost do: 30. duben 2026 v 23:59

autor příspěvku Mgr. K.Peroutková

Informace ke sběru kůr

Informace ke sběru kůr

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 8. duben v 0:00

Platnost do: 30. duben v 23:59

Mgr. L.Hanzlíková

BASKETBAL - okresní kolo - starší kategorie (8.-9.roč.)

BASKETBAL - okresní kolo - starší kategorie (8.-9.roč.)

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 8. duben v 6:44

Platnost do: 30. duben 2026 v 23:59

autor příspěvku Mgr. K.Ptáček

Turisticko-přírodovědný kroužek s rytířem Milotou kolem Zruče

Turisticko-přírodovědný kroužek s rytířem Milotou kolem Zruče

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 8. duben v 6:48

Platnost do: 30. duben 2026 v 6:47

autor příspěvku Mgr. P.Formáčková

Program prevence sociálně patologických jevů letos u prvňáků naposledy

Program prevence sociálně patologických jevů letos u prvňáků naposledy

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 8. duben v 7:03

Platnost do: 30. duben 2026 v 23:59

autor příspěvku Mgr. L.Tvrdíková

AJ pro nejmenší – tentokrát na téma dům a nábytek

AJ pro nejmenší – tentokrát na téma dům a nábytek

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 8. duben v 7:06

Platnost do: 30. duben 2026 v 23:59

autor příspěvku Mgr. L.Tvrdíková

Velikonoční výstava „Pomlázka se čepejří“

Velikonoční výstava „Pomlázka se čepejří“

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 8. duben v 9:18

Platnost do: 30. duben 2026 v 23:59

vychovatelka Marcela Havlíčková

Pestrá páteční vycházka

Pestrá páteční vycházka

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 8. duben v 9:21

Platnost do: 30. duben 2026 v 23:59

vychovatelka Hana Vörösová

Seznam přijatých předškoláků

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 8. duben v 10:46

Platnost do: 2. září v 23:59

Dopisujeme si se žáky z Francie, Polska a Turecka

Dopisujeme si se žáky z Francie, Polska a Turecka

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 9. duben v 10:40

Platnost do: 30. duben 2026 v 23:59

autor příspěvku Mgr. K.Opočenská

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání