Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Školní kolo Olympiády v českém jazyce

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 23. listopadu 2018 v 0:00

Platnost do: 30. listopadu 2026 v 23:59

Ve čtvrtek 22. 11. proběhlo školní kolo Olympiády v českém jazyce. Dvacet čtyři osmáků a deváťáků, jimž je soutěž určena, usedlo do lavic a snažilo se prokličkovat tajnými zákoutími rodného jazyka. Soustředěnou práci občas narušil i smích, to když někdo vymyslel netradiční řešení úkolu a originálně využíval znalostí češtiny. Soutěžící zjistili, že náš jazyk má skutečně mnoho podob a občas je velmi těžké odhalit, co které vyjádření obsahuje. A výsledek? Ten se dozvíme přibližně za čtrnáct dní. Soutěžní práce se musí nejprve opravit a vyhodnotit. Tak držte palce!

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.