Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Budujeme novou učebnu fyziky a chemie s chemickou laboratoří

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 12. srpna 2019 v 0:00

Platnost do: 31. srpna 2026 v 23:59

Projekt Učíme přírodní vědy inovativně CZ.06.4.59/0.0/0.0./16_075/0009298 je spolufinancován Evropskou unií. Hlavním cílem projektu je vybudování nové moderní učebny fyziky a laboratoře chemie se skladem chemikálií, bezbariérového WC, pořízení vybavení učeben a interaktivní techniky potřebné při výuce přírodovědných předmětů včetně práce s  digitální technologií.  

Na realizaci projektu jsme získali dotaci ve výši cca 3 000 000,- Kč. 

Přílohy

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.