Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Další mezinárodní ocenění pro kutnohorskou Masaryčku

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 20. března 2020 v 0:00

Platnost do: 31. března 2027 v 23:59

ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora se podařilo již podruhé obhájit titul „eTwinningová škola“.  Ve dvoukolovém klání tohoto úspěchu dosáhlo 2139 škol z celé Evropy, mezi nimi 22 škol z České republiky. Mezi 22 českými školami, které obdržely tento titul, je právě ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora. Oceněné školy jsou dle vyjádření platformy eTwinning průkopníky a dávají příklad ostatním školám v několika oblastech: digitální inovace, v nastavení internetové bezpečnosti, v moderních a tvůrčích přístupech v pedagogice i v podpoře profesního rozvoje učitelů a prohlubování společného učení. Naši učitelé jsou letos se svými žáky  zapojeni hned do několika projektů s různými zahraničními partnery v Polsku, Německu, Itálii, Francii, Turecku, ve Španělsku i na Slovensku. Mezi jejich komunikační jazyky patří nejčastěji angličtina, nechybí ale ani němčina či slovenština. Díky eTwinningu jsme se také zapojili do programu Erasmus+ a pracujeme na projektu proti šikaně se školami v Portugalsku, Itálii a Francii. Děti se mohou společně setkávat s dětmi z jiných zemí a studovat v zahraničí. Škola v nedávné době získala několik prestižních ocenění  - např. Evropskou jazykovou cenu Label za anglický jazyk. Je vidět, že se mezinárodní spolupráci na Masaryčce skutečně daří.

Přílohy

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.