Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Naše učitelka anglického jazyka na Evropské eTwinningové konferenci v Cannes. Velký úspěch!! Gratulujeme.

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 1. listopadu 2019 v 0:00

Platnost do: 30. listopadu 2026 v 23:59

Také v roce 2019 zaznamenala Česká republika úspěch při udílení Evropských cen eTwinning.  Náš projekt „Be a buddy, not a bully“ byl oceněn ve speciální jazykové kategorii.

V rámci projektu se žáci pokusili sami definovat, co je šikana a ukázat, že všichni spolu můžeme žít, i když jsme každý jiný. Zapojili se také do kampaně proti šikaně a snažili se rozvíjet demokratické principy ve škole. Projekt byl realizován v anglickém jazyce a kromě České republiky se do něj zapojily také školy z Polska a Francie. Projekt byl oceněn speciální cenou v kategorii Anglický jazyk. V České republice tento projekt získal Národní cenu eTwinning za rok 2018 v kategorii 2. stupeň ZŠ.

Toto ocenění převzala Mgr. Kateřina Opočenská na Evropské eTwinningové konferenci v Cannes. Velice si vážíme tohoto prestižního ocenění a jsme rádi, že pracujeme na dalších jazykových projektech.

Přílohy

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.