Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Naši učitelé se dále vzdělávali

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 21. listopadu 2019 v 0:00

Platnost do: 30. listopadu 2026 v 23:59

Ve středu se zúčastnili Mgr. Jana Červená, Mgr. Václav Schwarz a Mgr. Tomáš Morawski Metodického školení eTwinning pro pokročilé. Rozšířili si tak své znalosti, které zúročí při práci s dětmi na mezinárodních projektech v rámci programu ERASMUS+.

V současné době mají tito učitelé aktivní projekty se zahraničními partnery v různých zemích: Mgr. Červená druhým rokem realizuje projekt „Sto let od založení Československa“ v českém a slovenském jazyce. Dále německý projekt „Wer bist du?“. Mgr. Schwarz vede anglický projekt s názvem „Let' s meet through the sport activities“ s Francouzi, Turky, Poláky a Španěly. Projekt „Famous Queens and Kings of the Visegrad 4 Countries“ založil v angličtině pan učitel Morawski.

 

Věříme, že nabyté zkušenosti dále povedou ke zkvalitnění výuky.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.