Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Ukončení projektu „Say it with art“.

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 20. června 2019 v 0:00

Platnost do: 30. června 2026 v 23:59

Tento projekt je výsledkem spolupráce mezi žáky naší školy a partnery z Francie .  Cílem bylo    poukázat na závažná témata jako diskriminace a práva zvířat  v umělecké perspektivě. Hlavní formou práce byla kresba, fotografování, natáčení videí a  zpěv. Žáci se představili  v podobě maleb. Pokračovali  ve dvou hlavních tématech, vysvětlili pojmy, porovnávali situaci v obou zemích a hledali možná východiska. Díky projektu získali nové informace a uvědomili si závažnost problému a nutnost jeho řešení v globálním měřítku.

Přílohy

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.