Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

V 5.B odstartoval nový zahraniční projekt

Vloženo: 28. března 2017

autor Mgr. K.Opočenská
Opět jsme úspěšně založili nový projekt na téma jaro s estonským gymnáziem. Společně budeme pracovat na několika úkolech např. fotografování jarní přírody, sdílení jarních receptů, tvoření videí. Děti si také navzájem dopisují a navazují nová přátelství. Nově jsme začali používat aplikaci Voki pro tvorbu cizojazyčných videí. Tato aplikace děti velice zaujala a práce se jim povedly. Níže můžete vidět úvodní obrázky prací.

Přílohy

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.