Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Vánoční balíček od přátel ze Slovenska

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 19. prosince 2019 v 0:00

Platnost do: 31. prosince 2026 v 23:59

V tomto týdnu jsme si vyměnili se slovenskou školou ZŠ Pavla Križku v Kremnici vánoční dárky. Odměnili jsme se tak za dlouhodobou spolupráci v rámci mezinárodního projektu „Sto let od založení Československa“.

V letošním školním roce jsme již stihli popsat události spojené se sametovou revolucí a děti nyní pracují na společném komiksu, který by rekapituloval vývoj Československa.

Děkujeme našim partnerům za dosavadní spolupráci a přejeme všem slovenským pedagogům i žákům šťastné Vánoce!

Kolektiv 8.B

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.