Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Žáci zapojení do projektu Erasmus+ ENABLE vytvořili prezentace o filmech, knihách a písních o šikaně

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 1. prosince 2020 v 0:00

Platnost do: 31. prosince 2027 v 23:59

Žáci na projektu pracovali i během distanční výuky. Zúčastnili se několika online setkání, v rámci kterých vytvořili prezentace o knihách, filmech a písních o šikaně. Tyto prezentace sdíleli na Twinspace se svými zahraničními kamarády. Níže můžete vidět ukázky prací našich eTwinnerů.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.