Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Získali jsme další Quality Label za eTwinningový project „Nice to meet you“

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 8. října 2019 v 0:00

Platnost do: 31. října 2026 v 23:59

Dům zahraniční spolupráce, Národní podpůrné středisko pro eTwinning v České republice udělilo naší škole Quality Label. Toto ocenění získalo pouze několik inovativních a kvalitních projektů, které slouží jako příklady dobré praxe pro ostatní.

Na projektu jsme společně spolupracovali se žáky z Polska, Francie a Turecka. Seznamovali jsme se, procvičovali angličtinu a poznávali život a kulturu v jiných zemích. Děti společně vytvořily mnoho aktivit, např. navrhly ideální školu, vyzkoušely si práci v mezinárodních týmech, společně si dopisovaly. O Vánocích vyráběly vánoční přání, která si posléze zaslaly.  Absolvovali jsme mnoho video-konferencí, při kterých žáci hovořili o svých zájmech či plánech na prázdniny. Práce na projektu dětem pomohla odstranit ostych při komunikaci v angličtině a umožnila jim poznat nové výukové aplikace.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.