Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Získali jsme evropské ocenění eTwinningová škola jako jedna z prvních škol v ČR!!

Vloženo: 11. dubna 2018

autor Mgr. K.Opočenská
S velkou radostí oznamujeme, že se naše ZŠ T. G. Masaryka stala jednou z prvních škol v ČR, která získala ocenění eTwinningová škola. Splnili jsme několik kritérií - jako je bezpečnost na Internetu, kvalita mezinárodních projektů a další vzdělávání učitelů. Od dnešního dne jsme vzorem pro ostatní školy jak na regionální, tak na národní úrovni.

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.